Podpora

Nominace ÚČJTK

Nominační dopis Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK ze dne 10. února 2021 <pdf>

Nominace ÚFaR

Nominační dopis Ústavu filosofie a religionistiky FF UK ze dne 11. února 2021 <pdf>

Nominace ÚSD

Nominační dopis Ústavu světových dějin FF UK ze dne 18. února 2021 <pdf>

Nominace ÚČNK

Nominační dopis Ústavu českého národního korpusu FF UK ze dne 16. února 2021 <pdf>

Nominace KBV

Nominační dopis Katedry Blízkého východu FF UK ze dne 19. února 2021 <pdf>

Nominace M. Zemánka, Z. Štipla a D. Berounského

Nominační dopis Marka Zemánka, Zdeňka Štipla a Daniela Berounského (Ústav asijských studií FF UK) ze dne 10. února 2021 <pdf>

Nominace F. Vrhela

Nominační dopis Františka Vrhela (Ústav etnologie FF UK) ze dne 27. ledna 2021 <pdf>

Nominace M. Stehlíka

Nominační dopis Michala Stehlíka (Ústav českých dějin FF UK) ze dne 19. února 2021 <pdf>

Nominace M. Fried

Nominační dopis Mirjam Fried (Ústav obecné lingvistiky FF UK) ze dne 15. února 2021 <pdf>

Nominace ÚSJ

Nominační dopis Ústavu srovnávací jazykovědy FF UK ze dne 2. března 2021 <pdf>

Nominace LING

Nominační dopis Ústav obecné lingvistiky FF UK ze dne 10. března 2021 <pdf>

Nominace ÚŘLS

Nominační dopis Ústavu řeckých a latinských studií FF UK ze dne 5. března 2021 <pdf>

Nominace ÚAJD

Nominační dopis Ústavu anglického jazyka a didaktiky FF UK ze dne 11. března 2021<pdf>

Nominace ÚTKL

Nominační dopis Ústavu komputační a teoretické lingvistiky FF UK ze dne 17. března 2021<pdf>

Nominace ÚPA

Nominační dopis Ústavu pro archeologii FF UK ze dne 25. března 2021<pdf>

Nominace KSI

Nominační dopis Katedry sinologie FF UK ze dne 22. dubna 2021<pdf>

Nominace JC

Nominační dopis Jazykového centra FF UK ze dne 4. května 2021<pdf>

Nominace KSES

Nominační dopis Katedry středoevropských studií FF UK ze dne 6. května 2021<pdf>

Nominace J. Lukavského, J. Mudráka, M. Špinky, Z. Štěrbové, L. Takács a K. Urban

Nominační dopis Jiřího Lukavského, Jiřího Mudráka, Marka Špinky, Zuzany Štěrbové, Ley Takács a Kamily Urban ze dne 7. května 2021<pdf>

Nominace Oddělení nederlandistiky ÚGS

Nominační dopis Oddělení nederlandistiky Ústavu germánských studií FF UK ze dne 9. května 2021<pdf>