Profil

Mgr. Eva Lehečková, Ph.D.

Ústav českého jazyka a teorie komunikace
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy
Výzkumná skupina Empirical Perspectives
on Communication and Cognition

kontakt: eva.leheckova[at]ff.cuni.cz

Odborné zájmy

kognitivní lingvistika, konstrukční gramatika, morfosyntax a sémantika vybraných českých konstrukcí, multimodální komunikace

Vzdělání

V roce 2021 připravuji podklady k habilitačnímu řízení, k němuž se plánuji přihlásit na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci.

2011 – Ph.D., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní program: filologie – český jazyk
2004 – Mgr., Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, studijní program: filologie – český jazyk a literatura – francouzština

Stáže

2012 – workshop Corpus Linguistics or How to Do Statistics with Language, Řezno, Německo
2011 – workshop Empirical Methods in Cognitive Linguistics 5.2, Chicago, USA
2004 – Eastern European Summer School in Generative Grammar, Vratislav, Polsko
2003 – Eastern European Summer School in Generative Grammar, Kluž, Rumunsko

Profesní uplatnění a další praxe

2011– odborná asistentka, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
2011–2016 ředitelka Ústavu českého jazyka a teorie komunikace
2004–2011 asistentka, Ústav českého jazyka a teorie komunikace
2014–2015
proděkanka pro studium FF UK
2020–2021, 2016–2018, 2010–2012 Akademický senát FF UK, členka kurie akademických pracovníků
2020–, 2016–2018, 2012–2014  členka studijní komise FF UK
2016–2018 členka evaluační komise FF UK
2014–2018 koordinace přípravy koncepce a akreditací studijních programů učitelství pro střední školy, FF UK
2018–2019
a 2021– členka programové rady Kampusu Hybernská
2018–
koordinace platformy Library of Languages – podpora jazykové diverzity a jazykového vzdělávání, libraryoflanguages.ff.cuni.cz
2018– CERMAT, revize přijímacích testů a didaktických maturitních testů z českého jazyka

Členství v radách

od 2020 – členka ediční rady časopisu Studie z aplikované lingvistiky (sali.ff.cuni.cz)
od 2018 – členka výboru České asociace kognitivní lingvistiky (CALC; calc.ff.cuni.cz)
od 2018 – členka oborové rady doktorského studia český jazyk, FF UK
od 2017 – členka Mezinárodní asociace kognitivní lingvistiky (ICLA)
od 2012 – členka Societas Linguistica Europaea
od 2012 – členka Jazykovědného sdružení České republiky
od 2012 – členka odborné rady (Editorial Board) časopisu Constructions and Frames
2012–2016 členka odborné rady Laboratoře behaviorálních a lingvistických studií LABELS (labels.ff.cuni.cz)
2009–2019 – zástupkyně šéfredaktora časopisu Studie z aplikované lingvistiky

Organizační zkušenosti

od 2020 – členka organizačního výboru konference Mezinárodní asociace pro studium dětské řeči (IASCL), Praha 2024
2020 – produkce online přednáškového cyklu Dobrý překlad není vidět!?, série rozhovorů, diskusí a přednášek (jako náhrada za Evropský den jazyků 2020), ve spolupráci s českým zastoupením Evropské komise a sítí kulturních center EUNIC
2019 – 1. konference České asociace kognitivní lingvistiky, listopad 2019, FF UK
2019 – Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, celodenní vzdělávací festival pro školy a veřejnost, 26. 9. 2019, Kampus Hybernská, 2. ročník
2019 – Gesture-Sign Workshop Prague 2019: converging the perspectives on theories, methods, and applications, květen 2019, Kampus Hybernská
2019 – produkce doprovodného programu s gamifikačními prvky pro 7. Národní konferenci transferu, květen 2019, hotel Pyramida, pořadatel: Centrum pro přenos poznatků a technologií UK
2018 – Evropský den jazyků v Kampusu Hybernská, celodenní vzdělávací festival pro školy a veřejnost, 1. ročník
2018 – celosvětové kolo Mezinárodní lingvistické olympiády, červenec 2018, Praha, produkce celodenní exkurze do Kutné Hory s doprovodným programem
2017 – Interakce v socio-kognitivní, antropologické a historické perspektivě. Ustavující konference Centra pro studium člověka a společnosti FF UK, duben 2017, FF UK, v rámci Týdne diverzity
2010 – 6th International Conference on Construction Grammar, září 2010, Praha, FF UK

Více informací:
Mgr. Eva Lehečková, Ph.D. | ÚČJTK FF UK
EPoCC