Program

 Výzvy nadcházejícího funkčního období
Priority rozvoje fakulty v jednotlivých oblastech
 Přínosy realizace návrhů pro jednotlivé typy studentů a zaměstnanců

Celá koncepce je dostupná ke stažení