Složení kolegia

prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.

(Ústav anglického jazyka a didaktiky)
proděkan pro vědu
Jan Čermák | ÚAJD FF UK

doc. Mgr. Daniel Berounský, Ph.D.

(Ústav asijských studií)
proděkan pro akreditace a hodnocení kvality
Daniel Berounský | ÚAS FF UK

Mgr. Martin Pehal, Ph.D.

(Ústav filozofie a religionistiky)
proděkan pro projektové řízení
Martin Pehal | ÚFAR FF UK

Mgr. Michaela Slussareff, Ph.D.

(Ústav informačních studií a knihovnictví, studia nových médií)
proděkanka pro vnější vztahy a třetí roli
Michaela Slussareff | ÚISK FF UK

PhDr. Milan Žonca, Ph.D.

(Katedra Blízkého východu)
proděkan pro zahraničí
Milan Žonca | KBV FF UK

doc. PhDr. et JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D. 

(Ústav hospodářských a sociálních dějin)
proděkan pro infrastrukturu
Jakub Rákosník | ÚHSD FF UK

PhDr. Jan Koura, Ph.D.

(Ústav světových dějin)
proděkan pro informační zdroje
Jan Koura| ÚSD FF UK

Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.

(Psychologický ústav AV ČR)
koordinátorka pro personální podporu a vzdělávání
Kateřina Zábrodská | PSÚ AV ČR

Jména kolegyň a kolegů navrhovaných na další proděkanské pozice jsou doplňována průběžně.